[ssba-buttons]
03/03/2021

Esto pasa a veces, y de una reunión nos encontramos situaciones con personas que están luchando con su Diabetes. S. es veterano, y tiene Diabetes desde hace 20 años. La pandemia no lo ha ayudado a estar más cerca de su Centro de Salud y su nieta se preocupó por su situación.

Hoy recibimos a esta dulce familia para ver su estado general con la Diabetes y practicar la técnica de autoanálisis que era necesaria repasar. En 15 días volveremos a citarlos para ver si esta sesión ha dado sus frutos.

Ah! También le recomendamos intentar pequeños paseos cada día para un mejor control.

 

___

 

Isto pasa ás veces, e dunha reunión atopámonos situacións con persoas que están a loitar coa súa Diabetes. S. é veterano, e ten Diabetes desde hai 20 anos. A pandemia non o axudou a estar máis preto do seu Centro de Saúde e a súa neta preocupouse pola súa situación.

Hoxe recibimos a esta doce familia para ver o seu estado xeral coa Diabetes e practicar a técnica de  autoanálisis que era necesaria repasar. En 15 días volveremos citalos para ver se esta sesión deu os seus froitos.

Ah! Tamén lle recomendamos tentar pequenos paseos cada día para un mellor control.