Servizos

Información e orientación

Información sobre a enfermidade e vos  os diferentes recursos existentes, así como resolución de diversas cuestións acerca da mesma tanto ao enfermo como á familia.

Atención e apoio psicosocial

A diabetes non só afecta o aspecto físico do enfermo e a familia, senón tamén ao psíquico e social . É por iso que desde esta entidade tratamos de prestar o maior apoio posible ao diabético, aínda que tamén aos diferentes problemas que poidan xurdir no núcleo familiar.

Xestión de recursos sociais

Información e tramitación de distintos recursos socio – sanitarios que a sociedade pon ao dispor do cidadán (pensións, axudas económicas públicas, Servizo de Axuda a Domicilio….)

Coordinación e derivación

Realización de interconsultas con outros profesionais, así como derivación dos nosos usuarios cara a outros serviciosActividades preventivas e lúdico-educativas.

Actividades preventivas e lúdico-educativas

  • Campañas de sensibilización e educación sanitaria: entre a poboación xeral coa finalidade de dar a coñecer a enfermidade e intervir na corrección de actitudes sociais marxinadoras.
  • Pilates: actividade que esta asociación puxo en marcha coa finalidade de incrementar a participación dos socios e fomentar un maior contacto entre eles, ao mesmo tempo que se traballa o corpo e a mente nos diferentes exercicios físicos. Esta actividade realízase dúas veces por semana en grupos reducidos e é impartida por un monitor profesional.
  • Convivencia familiar: actividade desenvolvida durante unha fin de semana ao ano, dirixida aos socios e socias menores e as súas familias, coa finalidade de que os pequenos se interrelacionen con outros nenos do seu mesma idade ao mesmo tempo que aprendan xunto ás súas persoas máis próximas, as técnicas de control de glucemia e a alimentarse con responsabilidade.
  • Convivencia de maiores: actividade desenvolvida durante unha fin de semana ao ano en zonas rurais e termais, dirixida aos socios e socias maiores da asociación e os seus acompañantes. Durante estes dous días os participantes poderán relaxarse e gozar da paisaxe, á vez que realizan actividades formativas de control da diabetes organizadas pola educadora e outros profesionais sanitarios e monitores.
  • Andainas: esta actividade leva a cabo durante a fin de semana, en grupo. Ten como finalidade fomentar a actividade física entre os asociados e asociadas e establecer relacións de amizade. Os percorridos varían en distancias, sendo unha media de 7 quilómetros por andaina aproximadamente.
  • “Coñecer a diabetes xogando”: actividade levada a cabo por primeira vez desde a nosa entidade coa finalidade de que os socios máis pequenos familiarícense coa súa enfermidade e comprendan, dentro dun espazo lúdico, os conceptos básicos sobre esta patoloxía.
  • Campamentos de verán: actividade de quince días de duración dirixida aos socios máis novos, así como a amigos dos mesmos e durante o cal están atendidos por endocrinos pediátricos, enfermeiros, educadores en diabetes e monitores.
  • Charlas e conferencias: organizadas co propósito de que os nosos socios sempre estean informados das últimas novidades xurdidas en relación coa diabetes.
  • Excursións: periodicamente organízanse distintas saídas e excursións para que todos os nosos socios divírtanse e fortalezan as súas relacións interpersoais.