[ssba-buttons]
18/12/2017
 
 
A Asociación Diabetica Auria contará a partir do 19 de Decembro de 2017 cun novo traballador (auxiliar administrativo) para o apoio á xestión administrativa da entidade e concienciación sobre a diabetes.
 
 
Esta contratación realizarase grazas ó apoio financeiro do Fondo Social Europeo, e o traballador desenvolverá as seguintes funcions:
 
 
– CONTRIBUÍR AO MANTEMENTO XERAL DA OFICINA E AMPLIAR O HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO– APOIAR NA XESTIÓN DOS DIFERENTES RECURSOS
– ACTUALIZAR E MANEXAR A PÁXINA WEB E REDES SOCIAIS DA ASOCIACIÓN
– XESTIONAR A DOCUMENTACIÓN DA ENTIDADE E REALIZAR O MANTEMENTO DAS BASES DE DATOS DE ASOCIACIÓN
– SERVIR DE APOIO NAS TAREFAS DA TESOURERÍA
– PARTICIPAR NA COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS E DE CONCIENCIACIÓN SOBRE A DOENZA.
– CONTRIBUIR NA DIFUSIÓN DOS MATERIAIS NCESARIOS PARA O COIDADO DA PATOLOXÍA.