[ssba-buttons]
28/10/2020
Hoy…con todas las medidas de seguridad y con el doble de la distancia aconsejada, Marisa (nuestra enfermera/educadora) acompañó a M. a dar un buen paseo.
M. está en estos días con un «rebote de hiperglucemia» por causa de un tratamiento médico.
Así que, pese a su cansancio por esta situación pero dado su fantástico compromiso para tener a raya su diabetes, salieron a caminar…M. tranquila porque estaba bien acompañada.
Glucemia en la mitad de la andaina 194…ahí surgió su pregunta, ¿Café con leche o agua?
Pues…! Claro que café con leche!…Al llegar a casa, glucemia 152 MG/dl
Así que es importante entender que en la actividad física es imprescindible aportar hidratos, más o menos cantidad, pero aportarlos.
En unos días esta situación quedará atrás, mientras no queda otra que aumentar el ritmo de controles y hacer ajustes con su insulina rápida si es preciso sin olvidar de tener una buena ingesta de líquidos.
__________________
Hoxe…con todas as medidas de seguridade e co dobre da distancia aconsellada Marisa (a nosa enfermeira/educadora) acompañou a M. a dar un bo paseo.
M. está nestes días cun «rebote de hiperglicemia» por causa dun tratamento médico.
Así que, a pesar do seu cansazo por esta situación pero dado o seu fantástico compromiso para ter baixo control a súa diabetes, saíron a camiñar…M. tranquila porque estaba ben acompañada.
Glicemia na metade da andaina 194…aí xurdiu a súa pregunta, Café con leite ou auga?
Pois…! Claro que café con leite!…Ao chegar a casa, glicemia 152 MG/ dl
Así que é importante entender que na actividade física é imprescindible achegar hidratos, máis ou menos cantidade, pero achegalos.
Nuns días esta situación quedará atrás, mentres non queda outra que aumentar o ritmo de controis e facer axustes coa súa insulina rápida se é preciso sen esquecer de ter unha boa inxesta de líquidos.