[ssba-buttons]
30/11/2018

Finalmente acaban as actividades do mes da Diabetes e esta vez foi a encargada de por o punto e final a nosa querida Doctora María Xosé Modroño cunha charla que levou de nome o mesmo lema deste ano «Diabetes e Familia».

 

Cada día traballamos por facer un feito o que aínda é so un bosquexo, a educación en Diabetes non so para a persoa diagnosticada, senon para todo o seu entorno, pero nós non solo somos os axentes de cambio desta historia, os protagonistas, sen dúbida, sodes vos e os vosos familiares e amigos. Está demostrado en numerosos estudos que a rede mais cercana da persoa con Diabetes e o seu interese por acercarse a súa  problemática exerce unha influcencia positiva no control metabólico e contribúe a evitar ou retrasar complicacións propias da patoloxía.

 

Non voltes a cara cando vexas unha agulla, nin escondas que te inyectas. o cambio está en nós, porque todo o mundo desexa apoiarse no outro. Porque é unha realidade coa que debemos de convivir, unha normalidade.

 

A educación diabetolóxica é o camiño no que se asentan as bases para este cambio en positivo de todos e para todos. 

 

___

 

Finalmente terminan las actividades del mes de la Diabetes y esta vez fue la encargada de poner punto y final nuestra querida María José Modroño, con una charña que llevó de nombre el mismo lema de este año «Diabetes y familia».

 

Cada día trabajamos por hacer un hecho lo que aún es un bosquejo, la educación en Diabetes no solo para la persona diagnosticada, si no para todo su entorno, pero nosotros no solo somos los agentes de cambio de esta historia, los protagonistas, sin duda, sois vosotros y vuestros familiares y amigos. Está demostrado en numerosos estudios que la red más cercana a la persona con Diabetes y su interés por acercarse a la problemática ejerce una influcencia positiva en el control metabólico y contribuye a evitr o retrasar complicaciones propias de la patología.

 

No des la cara de lado cuando veas una aguja, ni escondas que te inyectas, el cambio está en nosotros, porque todo el mismo desea apoyarse en el otro…y porque es una realidad con la que debemos de convivir, una normalidad.

 

La educación diabetológica es el camino en el que se asientanlas bases para el cambio positivo de todos y para todos. 

 

FOTOS