[ssba-buttons]
08/02/2017
 
I EDICIÓN DIABETES EVOLUTION
 
O 22 de abril terá lugar a primeira edición do Diabetes Evolution na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Esta iniciativa surde como punto de encontro entre profesionais e pacientes onde se contarán os últimos avences tecnolóxicos que existen na actualidade para o tratamento da diabetes, así como a necesidade de ter un bo control da mesma.
 
Esta inciativa parte do Sevizo de Endocrinoloxía do Chuac, Sociedade Galega de Endocrinoloxía e Nutrición e Anedia Galicia, co patrocinio do Medtronic e Fundación Cidade da Cultura.
 
Xa poden adquirir as súas entradas na seguinte ligazón: https://diabetes-evolution.com/acerca-de/
 
 
I EDICIÓN DIABETES EVOLUTION
 
El 22 de abril tendrá lugar Ia primera edición del Diabetes Evolution en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Esta iniciativa surge como un punto de encuentro entre profesionales y pacientes donde se contarán los últimos avances tecnológicos que existen en la actualidad para el tratamiento de la diabetes, así como la necesidad de tener un buen control de la misma.
 
Esta iniciativa parte del Servicio de Endocrinología del Chuac, Sociedade Galega de Endocrinoloxía e Nutrición y Anedia Galicia, con el patrocinio de Medtronic y Fundación Cidade da Cultura.
 
Ya puden adquirir sus entradas en el siguiente enlace: https://diabetes-evolution.com/acerca-de/